бездеен

бездеен
прил. - инертен, пасивен, флегматичен, неактивен, недеятелен, неподвижен, безучастен, равнодушен, апатичен, индиферентен, заспал
прил. - бавен, муден, загнил, в застой
прил. - безжизнен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен
прил. - вял
прил. - ленив, мързелив
прил. - бавно действуващ
прил. - недеен, без работа
прил. - незает, безработен
прил. - сънлив, отпуснат

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • апатичен — прил. равнодушен, безчувствен, безстрастен, хладен, студен, флегматичен, безразличен, бездушен, неотзивчив, безучастен, незаинтересован, нехаен, индиферентен, отпуснат, вял прил. безжизнен, инертен прил. празен, незает с нищо, разсеян, блуждаещ… …   Български синонимен речник

  • бавен — прил. муден, тежък, ленив, мързелив, нехаен, бездеен, пипкав, туткав, флегматичен, мъчноподвижен, тежка гемия, тежка кирия прил. продължителен, дълъг, дълготраен, дълговременен прил. влачещ се прил. забавен прил. затънтен, маловажен, незначителен …   Български синонимен речник

  • бавно действуващ — словосъч. мързелив, ленив, бездеен …   Български синонимен речник

  • безделен — прил. бездеен, ленив, мързелив, празен, нехаен, безгрижен, лентяй, негодяй, празноскитащ, безделник …   Български синонимен речник

  • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

  • без работа — словосъч. бездеен, недеен, пасивен, в застой, неподвижен, муден, инертен словосъч. незает, безработен …   Български синонимен речник

  • безработен — прил. незает, без работа, бездеен …   Български синонимен речник

  • безучастен — прил. равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен прил. безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален прил. безизразен прил. незаинтересован прил. коравосърдечен прил …   Български синонимен речник

  • в застой — словосъч. бавен, муден, бездеен, инертен, загнил словосъч. недеен, пасивен, без работа, неподвижен словосъч. слаб, замрял …   Български синонимен речник

  • вял — прил. увехнал, посърнал, без свежест, бледен прил. безжизнен, слаб, немощен, омърлушен, апатичен, муден прил. незначителен, малък, дребен, маловажен прил. безстрастен, бездушен, безразличен прил. бавен, провлачен, безинтересен, замрял прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”